تماس با ما

Shape Image One
Shape Image One
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four

راه های ارتباطی فضای مجازی

آدرس کانال تلگرام:    maharat_school@

آدرس اینستاگرام:     maharatschool@

آدرس ایمیل:   maharateschool@gmail.com

آدرس دبستان مهارت

آدرس: بلوار سرافرازان،

سرافرازان ۹، سرافرازان ۹/۲

شماره تماس

۳۸۲۱۰۰۷۵ _ ۳۸۲۱۰۰۷۶ _ ۳۸۲۱۰۰۷۷

۰۹۳۳۳۶۵۱۰۳۵ _ ۰۹۳۵۲۷۰۹۹۷۴ _  ۰۹۱۵۲۰۰۱۷۷۵