مهربانو اشرف خسروی

Shape Image One
Shape Image One
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four

 

 

درود
اشرف خسروی هستم، با افتخار آموزگارِ فرشته ‏های پایه اول
مدرک کارشناسی دبیری زبان و ادبیات فارسی دارم و شاگرد کلاس ‏هایی با عطرِ عشق و حال و هوای دوست‏ داشتن بودم.
با عشق ۹ سال آموزگار پایه ی اول و یک سال آموزگار پایه ی دوم در مجموعه مدارس نصر نوین و واله بودم.
دوران تدریسم را به دو بخش قبل از مادرشدن (که فقط آموزگار بودم) و بعد از مادرشدن (که اول مادر فرشته های کلاسم و بعد آموزگار آن‏ها بودم) تقسیم می‏ کنم.
کودکِ درونِ من دلش می‏خواهد دنیا را برای بچه ‏ها پر از رنگ و غرق شادی کند.
هدیه‏ دادنِ دلی آرام و لبی خندان را در کنار آموزش، وظیفه ی خودم می‏ دانم.
از آنجا که اعتقاد دارم خاطره‏ های دوران کودکی برای همیشه در ذهن باقی می ‏ماند؛ تدریس را با چاشنی شادی و هیجان خدمت عزیزانم ارائه می‏ دهم.
برای شناخت و آشنایی با بزرگان شعر و ادبیات ایران و با هدف روان‏ خوانی متن‏ هایی غیر از کتاب درسی، شاهنامه و حافظ ‏خوانی با بچه‏ هایم کار خواهم کرد.
با جان و دل همراه و همدلِ فرشته ‏هایی هستم که امانت به من سپرده می‏ شوند.
حال دلتان خوبِ خوب…