مهربانو سارا بیدخت

Shape Image One
Shape Image One
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four

 

درود، حالِ دلتون ناب

سارا هستم، سارا بیدخت؛ دختر بیست و دومین روز امرداد گرم و زیبا…

نه مادرم آموزگار بود و نه پدرم.

مادرم خانه ‏دار بود؛ اما برای یکدانه دخترش سنگ‏ تمام گذاشت و پابه‏ پای کودکی، نوجوانی و جوانی‏ ام بهترین دوستم بوده و هست.

در کودکی ‏ام همیشه نقش آموزگارِ بهترین دوستم را داشتم؛ درس می‏ دادم، صحبت می‏ کردم و مادرم از این بازی کیفور می‏ شد؛ اما این بازی گره خورد به سرنوشتم …

تحصیلاتم را در رشته تکنولوژی آموزشی به پایان رساندم و امسال دوازدهمین سالی است که آموزگارم، آموزگار کودکانی از جنسِ عشق، پاکی و صداقت.

در سال‏ های پیوسته و طولانی در مدارس واله، امام ‏رضا و… در پایه ‏های دوم و سوم خدمت کردم و امسال افتخار مهارتی‏ بودن نصیبم شده است.

بی‏ شک ناب ‏ترین و بهترین لحظه‏ ها در انتظارم است.

 

لیست نوشت افزار پایه دوم یک، سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲