مهربانو عاطفه هراتی

Shape Image One
Shape Image One
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four

عاطفه هراتی هستم. لیسانس علوم تربیتی باگرایش مدیریت، دارای دو فرزند.
رشد وپرورش فرزندانم از دغدغه­ های همیشگی­ ام بوده دنیای ساده و بی ­نقاب بچه­ ها رو دوس دارم. به واسطه مهربانو نوروزپور با مجموعه­ ی مهارت آشنا شدم امیدوارم در کنار دوستان سالی پر ثمر داشته باشیم.