مهربانو مژگان سرابی

Shape Image One
Shape Image One
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four

اوی ست جاوید برترخدای    خداوند نیکی ده رهنمای

مژگان سرابی هستم، دوستدار طبیعت، هنر،  زندگی و…

دوران کودکی بسیار خوبی داشتم، سرشار از بازی و تجربه وعشق مادرو پدرم. مادری که معلم بود وهیچ وقت بیکار ندیدمش، حتی زمان استراحتش درحال مطالعه بود وعشق به کتاب خواندن از همان زمان در من شکل گرفت و پدری که تمام کودکیم با او گذشت….

به خاطرعلاقه­ام رشته­ی دبیری زیست شناسی را در دانشگاه انتخاب کردم و به خاطر دلم نقاشی و خوش­نویسی و درکنار درسم یاد گرفتم وآموزش دادم.

زمان دانشکده اکثر اوقاتم درآزمایشگاه­های جانوری/ سلولی و فیزیولوژی می­گذشت، رشته­ای را می­خواندم که پراز دیدن و فهمیدن و درک مخلوقات هستی بود، همین باعث شد نگاهم به اطرافم تغییر کند­، یاد بگیرم با دقت ببینم، گوش کنم و حس کنم.

وقت­های آزادم نقاشی می­کشم و رنگ و قلم همیشه حالم را بهتر میکند.

دو فرزند دختر و پسر دارم و با آنها دوباره بچگی و دوباره زندگی را آغاز کردم.

واکنون پس چند سال تدریس این افتخار را دارم که درکنار مجموعه ی مهارت به همراه کودکانی که سرشار از از عشق و انگیزه و شوق یادگیری هستند ،در آزمایشگاه علوم ببینیم و تجربه کنیم و بیاموزیم.