دسته: اردو

Shape Image One
Shape Image One
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four

کلاس تابستانه همگردی

ویژه تابستان ۹۷ روز اول: پارک طبیعی هفت حوض روز دوم: بازدید از آرامگاه فردوسی و زندان هارونیه روز سوم:  بافت تاریخی مشهد، خانه تاریخی داروغه، خانه تاریخی توکلی و مدرسه علمیه عباسقلی خان شاملو روز چهارم: روستای زشک روز پنجم: خانه تاریخی ملک و آشنایی با معرق روی چوب و سازهای ایرانی روز ششم:

ادامه مطلب

اردوی پایان سال ۹۷-۹۶

اردوی پایان سال برگزار شده در ۱۹ اردیبهشت آماده بودیم برای شروع یک روز به یادماندنی پایه های اول و اولین تجربه اردوی یکروزه عکس های دسته جمعی مون را گرفتیم بچه های پایه های دوم و سومو چهارم و پنجم و ششمی ها که آخرین اردو را با مهارتی ها همراهی می کردن منتظر

ادامه مطلب

اردوی نیمروزه اردوگاه بعثت سال تحصیلی ۹۶-۹۵

 

ادامه مطلب

پنجشنبه کمپ، پایه اول

ادامه مطلب

بازدید از پارک علمی پروفسور بازیما

ادامه مطلب