دسته: فضای آموزشی پویا

Shape Image One
Shape Image One
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four

مکتب خونه

ادامه مطلب
حیاط پویا از زاویه دیگر

حیاط پویا از زاویه دیگر

ادامه مطلب
فضای آموزشی پویا

فضای آموزشی پویا

از خصوصیات بارز این فضا، ایمنی، سرزندگی، کمک به یادگیری، پرورش خلاقیت و افزایش تحرک و فعالیت جسمی دانش آموزان می باشد. در این راستا سعی شده است فضاهای بسته (کلاسها، راهرو، آزمایشگاه و کتابخانه) و فضای باز (حیاط و زمین ورزشی) از این ویژگی ها بهره مند باشند.

ادامه مطلب