کادر آموزشی

Shape Image One
Shape Image One
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four

مدیریت
 دکتر محمد آقاسی زاده
معاونت اجرایی و انضباطی معاونت آموزشی
مهربانو نفیسه مقدم مهربانو الناز غنی زاده 
معاونت برنامه ریزی و کارشناس درس های مهارت کارشناس معاونت پایه های اول و دوم
مهربانو گلناز زینل پور مهربانو مرضیه شبان
کارشناس معاونت پایه های سوم کارشناس معاونت پایه های چهارم
مهربانو آزیتا اسدزاده مهربانو فائزه سخی
کارشناس معاونت پایه های پنجم کارشناس معاونت پایه های ششم
مهربانو سپیده برجسته نژاد مهربانو زهرا طهرانیان
کارشناس فناوری و تولید محتوا کتابیار
مهربانو فرزانه راداعتمادی مهربانو سمانه لنگران
حسابدار و مسئول بانک تام همیار حسابداری و بانک تام
مهربانو زهره عسگری مهربانو خاطره کفایی
امور دفتری  انتشارات
مهربانو محدثه برقیان مهربانو مائده عیسی پور
کارشناس امور اجرایی  همیار کارشناس امور اجرایی
مهربانو شهرزاد نیازی مهربانو سمیرا پردل
کارشناس بهداشت
مهربانو فهیمه قربانی
مشاور دبستان همیار مشاور
مهربانو طلیعه جنتی مهربانو پرنیان یزدانی
آموزگار پایه اول یک همیار پایه اول یک
مهربانو طلیعه جنتی مهربانو فریبا قربانی
آموزگار پایه اول دو همیار پایه اول دو
مهربانو اشرف خسروی مهربانو لیلا دباغی
آموزگار پایه اول سه همیار پایه اول سه
مهربانو فاطمه همتی مهربانو نرجس ترشیزی
آموزگار پایه دوم یک همیار پایه دوم یک
مهربانو سارا بیدخت مهربانو میترا اصغری
آموزگار پایه دوم دو همیار پایه دوم دو
مهربانو فائقه پورامید مهربانو آذین بهمن زاده
آموزگار پایه دوم سه همیار پایه دوم سه
مهربانو نسرین مهدویان  مهربانو اسما روحانی
آموزگار پایه سوم یک همیار پایه سوم یک
مهربانو مرضیه موسوی نژاد  مهربانو رمیصا امیری
آموزگار پایه سوم دو همیار سوم دو
 مهربانو  سحر بی نیاز مهربانو الهام اقبالی
آموزگار پایه سوم سه همیار پایه سوم سه
مهربانو وجیهه فرهادی مهربانو یگانه غیور
 آموزگار پایه چهارم یک همیار پایه چهارم یک
 مهربانو عطیه عسگری مهربانو فائزه مجدیان
آموزگار پایه چهارم دو همیار پایه چهارم دو
مهربانو سپیده مشایخی مهربانو فرشته عطایی
آموزگار پایه چهارم سه همیار پایه چهارم سه
مهربانو فهیمه درودی مهربانو فاطمه قابل
آموزگاران پایه پنجم
آموزگار ریاضی آموزگار ادبیات فارسی
مهربانو مرجانه علیزاده مهربانو مریم مصدقی
آموزگار علوم، اجتماعی و هدیه
مهربانو لیلا سهام پور
آموزگار پایه ششم آموزگار پایه ششم
مهربانو سمیرا رشیدی جناب آقای محمد ترشیزی
آموزگار قرآن، پایه های اول / دوم / سوم همیار آموزگار قرآن پایه های اول / دوم / سوم
مهربانو عاطفه هراتی مهربانو فاطمه اکرمی فر
آموزگار قرآن، پایه های سوم تا ششم
مهربانو ملیحه نوروزپور
آموزگار هنر پایه های اول/ دوم همیار آموزگار هنر پایه های اول/ دوم
مهربانو مهری یوسفی مهربانو نجمه ترشیزی
آموزگار هنر پایه های سوم  آموزگار هنر پایه های چهارم/ پنجم / ششم
مهربانو آذین بهمن زاده مهربانو هنگامه پوستچینیان
سرپرست تیم تربیت بدنی
جناب آقای دکتر محمد امیری
مربی تربیت بدنی پایه های اول/ دوم / سوم/ششم  همیار تربیت بدنی پایه های اول/ دوم/ سوم/ششم
جناب آقای امیرحسین رضایی مهربانو یگانه یوسفی
مربی تربیت بدنی پایه های چهارم/ پنجم  همیار تربیت بدنی پایه های چهارم/ پنجم
جناب آقای علیرضا گوهری مهربانو عارفه صوابکار
آموزگار آزمایش های علوم آموزگار آزمایش های علوم
مهربانو مژگان سرابی  مهربانو فریده مقری
آموزگار کارگاه چوب آموزگار کارگاه چوب
مهندس مجید داورپناه جناب آقای قویدل
آموزگار گیاه شناسی آموزگار زیست جانوری
 مهربانو شهرزاد نیازی مهربانو مژگان سرابی
 آموزگار عکاسی کودک همیار آموزگار عکاسی
مهربانو زهرا جعفری مهربانو نگین نحوی
 آموزگار سایکو سینما همیار آموزگار سایکو سینما
مهربانو فهیمه محمدزاده مهربانو عاطفه زنگنه
آموزگار پخت و پز همیار آموزگار پخت و پز
مهربانو فاطمه آقاسی زاده  مهربانو فاطمه نجفی
آموزگار دوخت و دوز همیار آموزگار دوخت و دوز
مهربانو سمر حاجی کاظمی مهربانو نفیسه حبیب زاده
آموزگار هنرپردازی همیار آموزگار هنرپردازی
مهربانو مهری یوسفی مهربانو نجمه ترشیزی
آموزگار برق والکترونیک همیار آموزگار برق و الکترونیک
مهربانو الهام مودودی مهربانو فاطمه حسینی
آموزگار تاسیسات و تعمیرات همیار تاسیسات و تعمیرات
جناب آقای امین چاره خواد مهربانو یگانه دولابیان